Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

R.10/2020 z.1

AMP_2020-z1 okładka

 

AMP R. 10 2020 z.1 Jüttemann A., Strugała N._Historical Sanatoriums in West Pomerania

AMP R.10 2020 z.1 Konstańczak S._Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu

AMP R.10 2020 z.1 Mielcarek J._Postawy wobec współpracowników w koncepcji etycznej dr. n. med. Jerzego Matyjka

AMP R.10 2020 z.1 Stola K._Migracje a wybrane zagadnienia zdrowia publicznego w ujęciu historycznym

AMP R.10 2020 z.1 Magowska A., Pękacka-Falkowska K._Seweryn Gałęzowski (1801-1878) i jego pacjentki

AMP R.10 2020 z.1 Listy do Seweryna Gałęzowskiego

AMP R.10 2020 z.1 Magowska A._Doktor Teofil Kaczorowski

AMP R.10 2020 z. 1 O nietrzymaniu moczu rozprawa

AMP R.10 2020 z.1 Kozłowski K._Mój życiorys

AMP R.10 2020 z.1 Zapiski z notatnika Wandy Błeńskiej

AMP R.10 2020 z.1 Słoniowska A._Zdzisława Piątek_Eugenika

AMP R.10 2020 z. 1 Skalski P._Kac. Sytość i głód

AMP R.10 2020 z.1 Bogusz H._Anna Mateja, Poznawanie Kępińskiego

AMP R.10 2020 z.1 Klamecki J._Moje Palium

AMP R.10 2020 z.1 (AM)_Zdzisław Gajda, Medale medyczne Małgorzaty Kot

AMP R.10 2020 z.1 (AM)_Wspomnienia i zapisy archiwalne. Kronika Szpitala Maltańskiego 1939_1940

AMP R.10 2020 z.1 (AM)_Leon Wachholz - Moje czasy

AMP R.10 2020 z.1 (AM)_Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki

Top