Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Kontakt

Korespondencję i materiały przeznaczone do druku w „Acta Medicorum Polonorum” prosimy przesyłać na adres:

 Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-365 Poznań

tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

e-mail: wojtasz88@gmail.com

 

Top