Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Redakcja i Rada Redakcyjna

Redaktor Naczelny

prof. Anita Magowska, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Komitet Redakcyjny

dr Halina Bogusz, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Sebastian Kliwicki, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Walentyna Korpalska, Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

dr Joanna Nieznanowska, Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr Michał Owecki, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Artur de Rosier, Wielkopolska Izba Lekarska

Redaktor językowy - mgr Emilia Płatek, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Rada Naukowa

dr hab. Fritz Dross, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy

prof. dr hab. Marek Dutkiewicz, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

prof. dr hab. Andrzej Felchner, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

prof. Vilma Gudiene, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas

prof. dr hab. Andrzej Kierzek, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Åšląskich we Wrocławiu

dr Krzysztof Kordel, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr Pilar León Sanz, Department of Biomedical Humanities, Universidad de Navarra, Hiszpania

prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa

Top