Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2018-2020

dr hab. Iwona Arabas prof. PAN, Warszawa

prof. dr hab. Leszek Belzyt, Zielona Góra

dr Halina Bogusz, Poznań

prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, Szczecin

prof. dr hab. Wiesława Bylka, Poznań

prof. dr hab. Wojciech Cichy, Poznań

dr hab. Szczepan Cofta, Poznań

prof. dr hab. Andrzej Czamara, Wrocław

dr hab. Andrzej Essen, Kraków

prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski, Kraków

prof. Jaromir Jeszke, Poznań

dr hab. Aleksandra Kładna, Szczecin

dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz

prof. dr hab. Anita Magowska, Poznań

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Poznań

prof. dr hab. Błażej Rubiś, Poznań

dr hab. Michał Szeremeta, Białystok

prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Gdańsk

dr Wojciech Ślusarczyk, Bydgoszcz

prof. dr hab. Bożena Urbanek, Warszawa

dr hab. Marzena Wiernicka, Poznań

lek. Piotr Zejler, Poznań

prof. dr hab. Czesław Żaba, Poznań

 

 

Top