Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2014

dr hab. Jolanta Dorszewska, Poznań
prof. dr hab. Marek Dutkiewicz, Kielce
prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, Kraków
dr hab. Jaromir Jeszke, prof. IHN PAN, Poznań - Warszawa
prof. dr hab. Antoni Jonecko, Rzeszów
dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz
dr hab. Anita Magowska, Poznań
dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka, Katowice
prof. dr hab. Agata Mirek, Lublin
prof. dr hab. Pilar Sanz, Navarra, Hiszpania
dr hab. Beata Stanisz, Poznań
prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka - Wrocław
dr hab. Adam Szarszewski, Gdańsk
Top