Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2012

prof. dr hab. Jaromir Jeszke, Poznań
prof. dr hab. Antoni Jonecko, Rzeszów
dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz
dr hab. Anita Magowska, Poznań
dr Marcin Moskalewicz, Poznań
dr hab. Adam Szarszewski, Gdańsk
prof. dr hab. Bożena Urbanek, Warszawa

Top