Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Urszula Demkow, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz Faryś, Szczecin

Prof. dr hab. Czesław Jeśman, Łódź

Prof. dr hab. Andrzej Kierzek, Wrocław

Dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz

Prof. dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła

Dr hab. Anita Magowska prof. UMP, Poznań

Dr hab. Mariusz Migała, Opole

Dr hab. Dariusz Rymar, Gorzów

Prof. dr hab. Bożena Urbanek, Warszawa

Dr Włodzimierz Witczak, Poznań

Prof. dr hab. Andrzej Zyluk, Szczecin

Top