Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2016

Dr hab. Joanna Bajerska, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Bydgoszcz

Dr Małgorzata Grembecka, Gdańsk

Dr Anna Kiersztan, Warszawa

Dr hab. Ewa Konduracka, Kraków

Dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz

Prof. dr hab. Halina Lichocka, Warszawa

Dr hab. Anita Magowska prof. UM, Poznań

Prof. dr hab. Hanna Mojska, Warszawa

Dr Joanna Nieznanowska, Szczecin

Dr hab. Mariusz Stępień, Łódź

Top