Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzenci 2013

dr hab. Andrzej Felchner, Piotrków Trybunalski
dr hab. Piotr Greiner, Katowice
prof. dr hab. Jaromir Jeszke, Poznań
prof. dr hab. Antoni Jonecko, Rzeszów
prof. dr hab. Wanda Kocięcka, Poznań
dr hab. Walentyna Korpalska, Bydgoszcz
dr Marcin Moskalewicz, Poznań
dr hab. Adam Szarszewski, Gdańsk

Top