Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

R. 7/2017 z. 2

amp-7-2-2017

 

Adama Wrzoska filozofia medycyny-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Konstańczak, Oksiak-Podborączyńska

Statystyki amputacji a powstanie chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Magowska

Ośrodki naukowo-badawcze polskich uzdrowisk-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Kierzek, Heider,Paprocka-Borowicz,Kuciel-Lewandowska,Laber

Rys historyczny wiedzy o laktoferynie AMP-7-2017-z.2 Jamka Małgorzata

Badania nad mikrobiotą jelitową-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Szewc

Jadwiga Winklerowa-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Kierzek, Gil

Wkład pracy pomocniczych pracowników nauki…przy uruchomieniu Oddziału Farmaceutycznego-AMP-7-2017-Zeszyt 2-Szmytówna_

Recenzje i noty_Historia panaceum_AMP-7-2017-Zeszyt 2

Recenzje i noty_Lekarze szpitala wojskowego w Żarach_AMP-7-2017-Zeszyt 2-

Recenzje i noty_Literatura piękna i medycyna-AMP-7-2017-Zeszyt 2

Recenzje i noty_Trucizny, trucicielki i truciciele_AMP-7-2017-Zeszyt 2

Recenzje i noty_Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami-AMP-7-2017-Zeszyt 2

Recenzje i noty_Profesor Wiktor Dega-AMP-7-2017-Zeszyt 2

Recenzje i noty-105 Szpital Wojskowy w Żarach_AMP-7-2017-Zeszyt 2Sprawozdania_150 lat działalności polskich lekarzy we Lwowie-AMP-7-2017-Zeszyt 2

Sprawozdania_43.Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Warszawie_AMP-7-2017-Zeszyt 2

Sprawozdania_Sprawozdanie z konferencji Wczesnonowożytna medycyna_AMP-7-2017-Zeszyt-2

Sprawozdania_150 lat działalności polskich lekarzy we Lwowie-AMP-7-2017-Zeszyt 2

Top