Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Oświadczenie o otwartym dostępie DOAJ

Artykuły są publikowane w otwartym dostępie na podstawie licencji Creative Commons, która zapewnia wszystkim czytelnikom natychmiastowy, bezpłatny dostęp do dzieła i umożliwia każdemu z nich czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie lub udostępnianie linków do pełnych tekstów artykułów lub używanie ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu.

Top